Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kanalizace a ČOV Žákovice
Odesílatel Josef Mikulík
Organizace odesílatele Obec Žákovice [IČO: 00600890]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2022 08:01:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Webová stránka https://ezak.enviagentura.cz/vz00000115 je pouze elektronickým nástrojem pro sběr elektronických nabídek. Zadávací dokumentace je volně přístupná na profilu zadavatele obce.