Veřejné zakázky ENVI Agentury

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je ENVI Agentura.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bouzov – kanalizace a ČOV
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2018 21.02.2019 10:00
Odstranění hospodářských objektů, novostavba výrobní haly, administrativní budovy a zpevněných ploch v areálu firmy KELLNER CZ s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 29.08.2016 19.09.2016 07:00
Úvěrový rámec do výše 15 mil. Kč pro Městys Brankovice
podlimitní Hodnocení 19.05.2014 23.06.2014 08:00
Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 22.04.2014 30.05.2014 08:00
všechny zakázky