Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanalizace a ČOV Jedlí
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 14.02.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016