Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bouzov – kanalizace a ČOV
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je Stavbou je výstavba infrastrukturní inženýrské sítě – kanalizační stokové sítě v zájmovém území, na kterou bude navazovat nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1800 EO. Stavba je vodním dílem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.enviagentura.cz)
Kontakt: rampouchazap@seznam.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 12.10.2018 11:00
Datum předložení nabídky: 12.12.2018 10:00
Datum zahájení: 10.09.2018 00:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):