Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kanalizace a ČOV Zdětín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod (dále ČOV), která bude provedena výstavbou kanalizačních gravitačních stok, které odvedou splaškové vody do plánované ČOV v obci Zdětín.

Pozn. zadavatele:
Druh zadávacího řízení NENÍ zjednodušené podlimítní řízení.

Zakázka je zadána v otevřeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.enviagentura.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.12.2021 08:00
Datum zahájení: 11.11.2021 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):