Veřejná zakázka: Zvýšení automatizace výroby ve společnosti KELLNER CZ, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 106
Systémové číslo: P21V00000003
Datum zahájení: 26.03.2021
Nabídku podat do: 12.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení automatizace výroby ve společnosti KELLNER CZ, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Zvýšení automatizace výroby ve společnosti KELLNER CZ, s.r.o.“, Konkrétně se jedná o dodávku nové a nepoužité CNC nestingové průchozí linky, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 500 000 Kč bez DPH uveřejnění všem i veřejnosti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 6 069 141 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: KELLNER CZ, s.r.o.
 • IČO: 26946017
 • Poštovní adresa:
  Žarošice, č.p. 357
  696 34 Žarošice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy